Stop marnowaniu energii! O dekarbonizacji przemysłu

14 kwietnia 2022

Na dalkiapolska.com znajdziesz wszystko, co należy wiedzieć o dekarbonizacji przemysłu.

Wskutek rozkwitu przemysłu nastąpił szybki wzrost zapotrzebowania na energię niezbędną do napędzania procesów produkcyjnych. Wysoki pobór energii, a także uzmysłowienie sobie jej utraty na wielu etapach produkcyjnych powoduje, że fabryki poszukują innowacyjnych rozwiązań, które nie tylko obniżą koszty działalności, ale też przyczynią się do zmniejszenia szkodliwego ich wpływu na otoczenie.

Dekarbonizacji przemysłu – ograniczenie użycia gazu i węgla

Działanie, które dąży do zwiększenia niezależności energetycznej zakładów produkcyjnych poprzez wdrażanie rozwiązań pozwalających na skuteczniejsze wykorzystywanie źródeł energii, m.in. poprzez zredukowanie użycia gazu i węgla oraz zwiększenie udziału elektryfikacji, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można za pomocą innowacyjnych rozwiązań, takich jak kogeneracja, która polega na wytwarzaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego energii elektrycznej i ciepła, czy trigeneracja, podczas której poza ciepłem i energią w trakcie jednego procesu technologicznego wytwarzany jest także chłód.

W szeregu dziedzin przemysłu możliwe jest też użycie energii z odzysku, innymi słowy “czystej energii”. To energia, która jest generowana na różnych etapach produkcji i która na ogół bywa po prostu uwalniana, i w rezultacie bezpowrotnie tracona. Tymczasem odzyskiwanie tego typu energii, a później powtórne jej wykorzystanie przynosi z biegiem czasu znaczne oszczędności, a jednocześnie skutkuje redukcją śladu węglowego, za który odpowiada zakład produkcyjny.

Dekarbonizacja przemysłu – zabezpieczenie rozkwitu przemysłu w przyszłych dekadach

W czasach powszechnej świadomości szkodliwego oddziaływania ludzkości na otoczenie jak również wiedzy, że gaz i ropa za kilkadziesiąt lat się skończą, dekarbonizacja przemysłu stała się priorytetem dla gospodarki, ponieważ jest gwarancją jej rozkwitu w kolejnych dziesięcioleciach. Skierowanie przemysłu ku użyciu energii odnawialnej i odzyskanej to jedyna metoda do zapewnienia zakładom produkcyjnym niezależności energetycznej. Owszem, wdrożenie tego rodzaju procesów generuje poważne koszty, lecz w rezultacie zysk jaki one zapewniają, zupełnie je rekompensują. Oszczędności związane z obniżeniem wydatków ponoszonych na kupno energii już po kilku latach potrafią zwrócić koszt poniesiony na taką inwestycję. Natomiast minimalizacja śladu węglowego produkcji i jej szkodliwego wpływu na środowisko to już zysk dla każdego człowieka.

Nasze dane teleadresowe:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10