Znaczenie psychologicznych badań wysokościowych

16 kwietnia 2023

Więcej szczegółów o badaniach wysokościowych Bielsko Biała na http://www.testybielsko.pl.

Psycholog to osoba, o której bardzo dużo osób nie ma za dobrego zdania. Mnóstwo z nas sądzi, że zajmuje się wyłącznie odkrywaniem relacji badanych pacjentów z otoczeniem. Okazuje się jednak, że wiedza psychologa stanowi bardzo dużą pomoc przy ocenianiu zdolności do pracy w pewnych zawodach. I tak, badania psychologiczne przeprowadzane są między innymi w stosunku do osób chcących podjąć pracę na wysokościach.

Badania wysokościowe: co obejmują?

Badania wysokościowe tak naprawdę wcale nie różnią się od tych, jakim poddawani są osoby zamierzające pracować jako kierowcy zawodowi. Podstawę stanowią testy osobowościowe, inteligencji, temperamentalne. Ich znaczącym rozszerzeniem są testy aparaturowe, które pozwalają ocenić między innymi zdolność do koncentracji uwagi oraz szybkość reakcji. Wykorzystując testy aparaturowe jesteśmy w stanie określić czy badana osoba w wystarczający szybki sposób zareaguje na to, co będzie miało miejsce w czasie pracy. Do wykonywania tych testów psycholog wykorzystuje takie urządzenia, jak aparat krzyżowy, wirometr oraz stereometr. To proste urządzenia, które dostarczają wielu informacji na temat osoby poddawanej badaniu. Badania wysokościowe psychologiczne zawsze obejmują także wywiad psychologiczny. W trakcie wywiadu osoba badana powinna być z psychologiem naprawdę szczera. Omijanie pewnych informacji nikomu nie pomoże.

Kto wykonuje badania wysokościowe?

Nie każdy psycholog uprawniony jest do wykonywania badań wysokościowych. Uprawnionymi do ich wykonywania są ci specjaliści, którzy ukończyli studia podyplomowe z psychologii transportu. Posiadają oni zarówno wiedzę, jak i umiejętności do przeprowadzania tego typu badań. Badania wysokościowe prowadzone przez psychologa nie wymagają żadnego specjalnego przygotowania. Należy tylko pamiętać o zabraniu na badanie okularów, jeśli o obowiązku ich noszenia zdecydował okulista.

Nasze dane teleadresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]