W jakim celu wykonuje się badania geologiczne?

19 września 2018

Prowadzone współcześnie badania geologiczne wykorzystują nowoczesny sprzęt, który pozwala na dokładne sprawdzenie stanu gleby. Jakie czynności przeprowadza się w trakcie tego typu czynności i komu najlepiej je zlecić?

Badania geologiczne – dokumentacje badań podłoża gruntowego

Badania geologiczne przeprowadzane są w celu uzyskania precyzyjnych danych na temat składu gruntu. Do podstawowych procedur, jakie realizują geolodzy należą m.in. badania laboratoryjne wód, sondowanie statyczne, pobranie próbek gruntu, określenie składu podłoża. Badania te są nieodzownym elementem przed rozpoczęciem budowy. Bez dokładnego zbadania gruntów budynkom może grozić osiadanie, a nawet zawalenie. Przedsiębiorstwa zajmujące się badaniami wodno-gruntowymi przygotowują wiele istotnych dokumentów, np. dokumentacje badań podłoża gruntowego, operaty wodnoprawne, przeprowadzają sondowania w celu rozpoznania litologii gruntu. Do ich obowiązków należą również badania dotyczące geologii złóż kopalin – przeprowadzanie wierceń, tworzenie dokumentacji złóż, określanie zasobów.

Badania geologiczne – bardzo głębokie odwierty

Procedury związane ze sprawdzeniem składu gruntów przeprowadza się z wykorzystaniem rozmaitych narzędzi. Specjalistyczny sprzęt wiertniczy pobiera próbki do szczegółowych testów w laboratorium. Jakie maszyny są wykorzystywane? Zarówno lekki sprzęt, jak i bardzo zaawansowane technologicznie maszyny, które wykonują wiercenia nawet 30 metrów wgłąb ziemi. Należą do nich kowadła, dylatometr Marchettiego. W pracy wykorzystuje się badania polowe, takie jak sondowania CPT, dylometrem DMT bądź dynamiczne. Z ich pomocą można opisać właściwości gruntów niespoistych czy ściśliwość gruntu. Masz w swoich planach badanie geologiczne? Postaw na specjalistyczne podmioty, mające właściwe kwalifikacje.