Usługi translatorskie – jak obliczyć ich koszt?

17 maja 2022

Cennik tłumaczeń z języka ukraińskiego - poszerz swoje wiadomości!

Na skuter otwarcia się naszego kraju na firmy z całego świata wzrósł popyt na usługi translatorskie. Dzień w dzień biura tłumaczeń wykonują mnóstwo zwykłych i przysięgłych tłumaczeń na mniej bądź bardziej powszechne języki, zarówno na zlecenie firm, jak i statystycznych obywateli.

Pomimo, iż w sieci bez trudu da się wyszperać bezpłatne narzędzia oferujące translację, nadal nie wyprą one z rynku wykwalifikowanych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich oferty jest często wymagane, np. jeżeli musimy dostarczyć poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach próbujemy orientacyjnie wyliczyć cenę przekładu. Co więc wpływa na cenę tłumaczeń?

Okoliczności mające wpływ na finalną cenę tłumaczenia

Końcową cenę tłumaczenia dokumentu determinują następujące elementy:
1. Kierunek translacji. Tłumaczenie na język polski jest de facto o wiele tańsze aniżeli translacja na język obcy.
2. Język, na który lub z którego planujemy przełożyć tekst. Przekład z szeroko znanych języków germańskich (szwedzki, angielski) albo romańskich (portugalski, włoski) będzie na ogół tańszy aniżeli translacja z mniej popularnych wśród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (chińskiego, japońskiego) bądź słowiańskich (m.in. bułgarskiego, ukraińskiego, rosyjskiego).
3. Stopień trudności tłumaczenia lub zagadnienia, które opisuje dokument. Przekład kontraktów handlowych, artykułów medycznych czy prac akademickich kosztuje więcej, dlatego że tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością leksyki specyficznej dla konkretnej branży, ale również stosowną wiedzę, by poprawnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie popełnić podczas translacji niewybaczalnych pomyłek.
4. Termin ukończenia przekładu. Jak przy każdej usłudze, gdy zamawiamy coś “ekspresowo” powinniśmy przygotować portfel na wyższe ceny.

Tłumaczenie zwykłe a przysięgłe

Warto podkreślić, że przekład wszelkiego typu dokumentów jak przykładowo paszport bądź świadectwa szkolne (dyplom licencjata, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, bowiem tłumacz obligatoryjnie uwierzytelnia go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, gdzie nadaje mu oddzielny numer identyfikacyjny, a także zaznacza czy przekład wykonany był z kopii, odpisu lub oryginału. Tłumacze przysięgli zwykle mają stały cennik za przekład popularnych świadectw i dokumentów tożsamości, z kolei w razie potrzeby zlecenia tłumaczenia poświadczonego innych dokumentów, cenę usługi oblicza się zawsze od długości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie zwykłym – 1800 znaków.

Nasze dane teleadresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]