Osuszanie fundamentów – budynek po zalaniu można odratować

9 lutego 2021

Nawet jeśli obiekt budowlany stoi jest na terenie, gdzie wody gruntowe występują dość nisko, niewykluczone jest niebezpieczeństwo, że z biegiem czasu mury będzie penetrować woda. Może się to wydarzyć też niespodziewanie z powodu podtopienia albo w wyniku zalania przez nieszczelną instalację hydrauliczną, a nieraz pojawienie się wilgoci zachodzi stopniowo w efekcie uszkodzonej lub nieprawidłowo wykonanej hydroizolacji ścian.

Osuszanie fundamentów – w pierwszej kolejności rozpoznanie przyczyn

Zawilgocenie ścian nie oznacza od razu, że budynek nie nadaje się do zamieszkania. W pierwszej kolejności trzeba zacząć od wykrycia przyczyn tworzenia się wilgotnych plam. W pomieszczeniach takich jak niewietrzone piwnice, toalety czy kuchnie pojawiająca się na murach pleśń jest często efektem przecieków z uszkodzonego dachu albo tarasu lub skraplania się pary wodnej. Takie sytuacje wymagają użycia jednego lub wielu rozwiązań: przywrócenia odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniach, ogrzania murów, ocieplenia ścian, osuszania kondensacyjnego, zastosowania powłok paroszczelnych bądź poziomych blokad przeciwwilgociowych. Niestety na obszarach, gdzie wody gruntowe sięgają wysoko i penetrują fundamenty i mury budynków lub gdy zdarzyło się podtopienie na skutek powodzi (względnie silnych opadów atmosferycznych), osuszenie murów stanowi już zadanie dla profesjonalistów z zakresu hydroizolacji.

Różne sposoby osuszania murów

Zawodowcy, którzy posiadają obszerne doświadczenie w osuszaniu murów zarówno budynków mieszkalnych, jak i przemysłowych, rozpoczynają swoje działania od analizy genezy zawilgocenia i kondycji podmokłych ścian. Jest to podstawa do wskazania słusznych metod i produktów służących do osuszenia. Zawilgocenie budowli ceglanej, której tynki pęcznieją i odpadają, a na ścianach pojawiają się plamy, z dużym prawdopodobieństwem spowodowane jest kapilarnym przenikaniem wody przez ściany. Po niezabezpieczonych ścianach z cegły woda wspina się wzwyż – nieraz nawet na parę metrów. Zdarza się to częstokroć, zwłaszcza w starych budynkach, jednak można na to zaradzić odtwarzając hydroizolację poziomą murów, która przystopuje wznoszenie się wody ku górze. Kolejnym etapem, oczywiście po odpowiednim przygotowaniu ścian, jest pozbycie się grzybów i pleśni oraz nałożenie izolacji pionowej.

Efektywne osuszenie ścian polega niekiedy odtworzenia hydroizolacji zewnętrznej. Zadaniem wykwalifikowanego zespołu jest wtedy odsłonięcie zewnętrznej części ścian fundamentowych, pozbycie się zniszczonej mat bentonitowych, papy termozgrzewalnej bądź izolacji bitumicznej, a następnie wykonanie izolacji pionowej mineralnej albo elastycznej. W wielu przypadkach konieczne będzie także odnowienie łączenia izolacji ścian z izolacją pozostałych elementów budowli, jak przepusty kabli, płyty żelbetowe posadzkowe oraz stropy żelbetowe.