Ochrona osób i mienia i płynące z niej korzyści

25 stycznia 2019

Sprawdź, kto ma w swojej ofercie ochronę osób i mienia. Skieruj się w to miejsce

Form zabezpieczania mienia oraz osób jest bardzo dużo. Zalicza się do nich postawienie na usługi agencji ochrony osób i mienia. Z pomocy takiej agencji w większości przypadków decydują się korzystać urzędy i właściciele przedsiębiorstw. Przybywa także osób prywatnych, które z pomocą profesjonalistów zamierzają chronić swój dom.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto korzystać z usług agencji?

Do najczęstszych zdarzeń losowych, które mogą się przytrafić właścicielowi firmy w czasie, kiedy go nie ma, jest włamanie. Do zdarzenia tego może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale także w budynku publicznym. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można poważnie utrudnić, montując antywłamaniowe okna i drzwi. Można również wykorzystać system alarmowy. Wszystkie te zabezpieczenia bez wątpienia utrudnią włamywaczom wejście do obiektu. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale również zatrudnionym w nich pracownikom czy klientom, można zapewnić, decydując się na skorzystanie z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć rozmaite obowiązki. Mogą oni objąć ochraniany obszar dwudziestoczterogodzinnym monitoringiem, mogą także patrolować teren czy prowadzić ewidencję niepokojących zdarzeń, które miały miejsce w budynku.

Ochrona osób i mienia – korzyści dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, w którego firmie zatrudnionych jest więcej niż 25 pracowników powinien każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na PFRON. Agencja ochrony, która zatrudnia osoby niepełnosprawne, może natomiast ubiegać się o status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które postawią na nadzór swoich obiektów przez tego rodzaju agencję, mogą skorzystać z ulg w płaceniu składek na PFRON. Ulga ta może wynieść nawet 65%. W efekcie w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zaoszczędzić bardzo wysokie kwoty.

Nasze dane teleadresowe:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]