Na czym polega profesjonalny coaching?

15 czerwca 2020

Nie zwlekaj! Wybierz unikalną ofertę! Sesje coachingowe w dobrej cenie.

Pełne wykorzystanie własnych możliwości może okazać się problematycznie. Czasami zwyczajnie brakuje nam motywacji, innym razem źródłem trudności są przeszkody psychologiczne. Bez względu na przyczynę, tego rodzaju problemy bywają niezmiernie dokuczliwe i niejednokrotnie hamują rozwój zawodowy bądź osobisty. Co więcej, pokonanie ich samodzielne jest wyjątkowo trudne, a nierzadko wręcz niewykonalne. Z tej przyczyny powinno się skorzystać z wiedzy ekspertów. Tym bardziej, że techniki, z których korzystają współcześnie coache, w wielu przypadkach okazują się niezmiernie efektywnym narzędziem w pokonywaniu przeszkód blokujących ścieżkę do realizacji zaplanowanych celów.

Sesje coachingowe. Jak przebiega współpraca z coachem?

Praca z coachem zaczyna się od obustronnego poznania się. Na początku istotne jest niewątpliwie uformowanie obopólnej ufności oraz szczególnego typu więzi, które są konieczne do tego, żeby pojawiły się zakładane rezultaty. W toku początkowych sesji – które można przeprowadzić za pośrednictwem rozpowszechnionych komunikatorów internetowych lub przez telefon – coach pozna też możliwości, cele i charakter swojego klienta, a także uzgodni z nim strategię działania. W trakcie współpracy najczęściej odbywa się parę sesji coachingowych (w 2-tygodniowych odstępach), które trwają na ogół 90 minut. Zamykająca sesja jest z kolei okazją do ewaluacji działań oraz sprawdzenia, na ile klient będzie sobie radził z konkretnymi przeszkodami samodzielnie. To, które zagadnienia będą omawiane w trakcie sesji coachingowych jest uzależnione od ambicji osoby zwracającej się o pomoc – może to być podniesienie szeroko rozumianej satysfakcji z życia lub spotęgowanie jego wydajności.

Coaching – poszerz swoje kwalifikacje zawodowe lub personalne

Na profesjonalny coaching warto zdecydować się w rozlicznych przypadkach. Jednym z głównych argumentów przemawiających za zwróceniem się o pomoc coacha, jest dążenie do kompletnego wykorzystania skrytego potencjału celem poszerzenia kwalifikacji zawodowych bądź personalnych. Coach psycholog potrafi także realnie wspomóc nas w podniesieniu komfortu życia, zwiększając poziom zadowolenia lub ucząc, w jaki sposób oswajać niepokoje.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]