Jakie usługi świadczy prywatny detektyw?

3 listopada 2019

Usługi prywatnych detektywów są coraz popularniejsze. Decydujemy się na na skorzystanie z ich oferty nie tylko w przypadku kłopotów rodzinnych. Ich usługi bywają przydatne również dla przedsiębiorców – umożliwiają np. zweryfikowanie czy pracownik korzystający z L-4 faktycznie nie jest w stanie pracować albo czy informacje przedłożone przez niego w zgłoszeniu o pracę nie zostały zakłamane. Warto zatem powiedzieć kilka słów na temat tego, jakie umiejętności powinien posiadać detektyw i w rozstrzygnięciu których problemów może być pomocny.

Detektyw – wymagania

Nie wszyscy mogą pracować jako detektyw. Aby legalnie działać w tym zawodzie, należy posiadać odpowiednią licencję przyznawaną po zdaniu państwowego egzaminu. Wspomnijmy jeszcze, że osoby przystępujące do testu muszą również spełnić wcześniej określone wymagania. Najistotniejsze z nich to posiadanie minimum średniego wykształcenia, świadectwa o nieposzlakowanej opinii uzyskanego od komendanta powiatowego lub miejskiego Policji i obywatelstwa któregoś z krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej. Wymogiem jest również niekaralność, a odnośnie byłych funkcjonariuszy służb mundurowych – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co istotne, kandydaci na prywatnych detektywów muszą mieć ukończone 21 lat.

Kiedy szukać pomocy detektywów?

Największa część zadań, realizowanych przez detektywów dotyczy wszelkiego typu kwestii rodzinnych. Do agencji detektywistycznej możemy zgłosić się między innymi kiedy mamy podejrzenie, iż nasz małżonek nie jest wierny lub nie jesteśmy pewni, czy drugi rodzic naszego dziecka odpowiednio się nim opiekuje. Prywatny detektyw pomoże nam także określić faktyczną wysokość dochodów byłego partnera, co okaże się bardzo przydatne podczas spraw mających wyznaczyć wysokość zasądzonych alimentów.