Jakie uprawnienia ma tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

17 grudnia 2019

Więcej w temacie tłumacz przysięgły rosyjski Kraków na https://tlumaczalnia.pl/tlumaczenia-jezyk-rosyjski/

Ubiegłe lata to okres napływu do Polski pracowników i studentów ze Wschodu. Najwięcej jest pośród nich Rosjan oraz Ukraińców. To powoduje, iż pojawił się popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którego używa także ogromna część obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są wymagane do podjęcia pracy bądź studiów w naszym kraju.

W jakich przypadkach niezbędne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do przekładu różnego rodzaju oficjalnych zaświadczeń wydanych przez urzędy z Ukrainy, Białorusi, Rosji czy Kazachstanu. Należą do nich między innymi akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, świadectwa maturalne i ukończenia szkół, certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, jak również dowody osobiste oraz prawa jazdy. Poza tym należy mu zlecić tłumaczenia dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych, rejestracji pojazdów czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Waga tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym leży ogromna odpowiedzialność. W związku z tym, żeby pracować w tym zawodzie, należy otrzymać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien ukończyć studia lingwistyczne, a następnie zaliczyć egzamin państwowy potwierdzający jego umiejętności. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest ponadto pełna zdolność prawna oraz posiadanie obywatelstwa UE.

Nasze dane teleadresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]