Jak przebiega audyt personalny?

24 kwietnia 2020

Potrzebujesz wiadomości o rozwoju kompetencji pracowników? Dobrze trafiłeś!

Wzrasta liczba pracodawców, którzy rozumieją, iż rozwój pracowników znamiennie wpływa na powodzenie całej firmy. Zaangażowana załoga wyposażona w duży arsenał umiejętności miękkich to przecież najistotniejszy fundament każdego przedsiębiorstwa.

Rozwój kompetencji pracowników – wypróbowane techniki szkoleniowe

Audyt personalny pracowników umożliwiający ewaluację ich indywidualnych predyspozycji oraz kwalifikacji może pomóc właścicielowi firmy w kompletowaniu kadry, która będzie przygotowana na skomplikowane wyzwania. Za pośrednictwem audytu Assessment Center/Development Center wykonanego przez doświadczonego coacha można odkryć, kto z zatrudnionych manifestuje zdolności kierownicze i zostanie dobrym liderem teamu. Sesje AC/DC mogą być przeprowadzane rozmaitymi metodami – np. w postaci sesji grupowych oraz indywidualnych. W trakcie sesji z zatrudnionymi stosowane są wypróbowane techniki szkoleniowe, np. wywiady, case study (studium przypadku), zadania grupowe oraz symulacje. Dzięki nim można wydobyć skryty potencjał kadry i wspomóc rozwój pracowników. Po przeprowadzeniu sesji AC/DC można prowadzić dalej działania z zespołem w formie coachingu.

Fazy audytu AC/DC

Dobrze opracowany audyt jest rozdzielona na parę faz. Zaczyna się od opisu kompetencji niezbędnych na audytowanym stanowisku. Następnie audytor dobiera narzędzia, które zostaną zastosowane w czasie sesji. Kolejnym etapem jest przekazanie informacji na temat celów sesji oraz tego, co planuje się z jej pomocą osiągnąć. Nie bez znaczenia jest też miejsce, w którym będą poprowadzone sesje z zespołem – powinno ono dawać komfort, który wesprze osiągnięcie celów audytu. Sama sesja AC/DC (indywidualna lub grupowa) jest przeprowadzana przez doświadczonych coachów z wykształceniem psychologicznym. Czas trwania sesji wynosi nie więcej niż 6 godzin. Po jej zakończeniu Klient odbiera spersonalizowany, szczegółowy protokół, w którym znajduje się analiza kompetencji audytowanych członków zespołu, wyliczone są ich silne strony i przekazane są polecenia, jak należy poprowadzić następny etap rozwoju pracowników. Audyt AC/DC wieńczy feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]