Czemu warto uczestniczyć w warsztatach z ochrony danych osobowych?

13 kwietnia 2019

Podstawowym prawnym dokumentem w Polsce, który dotyczył kwestii danych osobowych była Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, jaka zaczęła obowiązywać w 1997. Także dziś określa ona ów termin i mówi, jak należy ich używać. W myśl dokumentu dane osobowe to każde dane, jakie umożliwiają rozpoznanie danego obywatela bez skomplikowanych działań. Do danych osobowych zakwalifikować możemy więc numer PESEL, adres oraz nazwisko i imiona, lecz też tak zwane dane wrażliwe – m. in. wiadomości o religii, ewentualnych sprawach sądowych czy stanie zdrowia. O ich ochronę należy zadbać zwłaszcza dlatego, iż dzięki internetowi ich zdobycie i przetwarzanie jest naprawdę łatwe.

Kurs z ochrony danych osobowych dla firm

Dane osobowe posiadają wszelkiego rodzaju firmy. Jedne dysponują tylko danymi swoich współpracowników, inne zaś mają dostęp również do danych klientów. We wszystkich sytuacjach specjaliści, którzy mają do nich dostęp powinni przejść specjalne szkolenie z ochrony danych osobowych, podczas którego dowiedzą się, w jaki sposób zagwarantować im ochronę. Jest to bardzo ważne, ponieważ po stwierdzeniu błędów Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może zasądzić dotkliwe kary – po pierwsze pieniężne, ale w niektórych przypadkach także pozbawienia wolności.

Na czym polega kurs z ochrony danych osobowych?

Szkolenie z ochrony danych osobowych jest skierowane do wszelkich pracowników administrujących takiego rodzaju danymi – są to między innymi specjaliści z kadr, do spraw rekrutacji bądź składnic akt. W jego cenę wliczone są również broszury dydaktyczne, przez które kursanci szybciej przyswoją wiadomości. Po zakończeniu szkolenia, podczas którego dowiedzą się, jak zapewnić bezpieczeństwo informacji, uczestnicy dostają właściwe świadectwa. Warsztaty z ochrony danych osobowych nie pochłaniają wiele czasu – zazwyczaj kończą się tego samego dnia.