Kontenery na odpady – dla firm usługowych i budowlanych

20 listopada 2019

Sprawdź, gdzie nabyć pojemnik na śmieci metalowy

Część odpadów nie może trafić do koszy na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to najczęściej tych, które są wytwarzane w trakcie wszelkiego typu prac budowlanych i remontów, a także odrzutów przemysłowych. Należy je odwozić do wyznaczonego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną przetworzone zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu sytuacjach mogą jednak wyniknąć trudności związane z składowaniem i przewozem odpadów. Aby ich uniknąć, warto wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – na substancje ciekłe albo gruz

Najpopularniejsze kontenery otwarte są dopasowane do składowania oraz transportu starych mebli, gruzu, opakowań i podobnych odpadów. Dodatkowo dostępne są również kontenery uszczelniane, które bardzo dobrze sprawdzają się przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (między innymi tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są także konieczne w przypadku kontenerów na śmieci drobne, takie jak granulaty, trociny bądź wióry metalowe. Ich załadunek usprawnia zainstalowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najmniej problematyczne w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w system usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla których przedsiębiorstw?

Adresatami usług producentów kontenerów na odpady są rozmaite podmioty. Wśród nich można wymienić między innymi przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające i parające się opróżnianiem mieszkań, jak również wszelkiego typu zakłady wytwórcze. Na zakup kontenerów na odpady decydują się podmioty oferujące usługi wywozu gruzu i odpadów o niestandardowych gabarytach. Odnajmują je one swoim klientom, a po napełnieniu przewożą do punktu legalnego ich magazynowania lub recyklingu.

Nasze dane teleadresowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]