Ekogroszek workowany

12 września 2018

Czym jest ekogroszek?

Ekogroszek to paliwo produkowane z węgla kamiennego, a także z węgla brunatnego. Ekogroszek, jak i sam węgiel ma postać stałą. Węgiel użyty do wprodukowania ekogroszku musi posiadać takie parametry fizykochemiczne, jak: niska zawartość siarki (mniejsza niż 1%), a jednocześnie spełniać wymogi wysokiej kaloryczności tzn. przekraczającej 24MJ/kg substancji. Ponadto, istotnym jest to, żeby węgiel ten nie zawierał dużej ilości wody oraz innych substancji niepalnych.

Zastosowanie ekogroszku

Przez wzgląd na niewielkie rozmiary, ekogroszek można spalać przy wykorzystaniu automatycznych dozowników na węgiel, które są elementem kotłów retortowych. Wykorzystuje się wówczas ekogroszek workowany, który jest odmierzony i gotowy do użycia.

Dlaczego warto używać ekogroszek?

  • Wybór ekogroszku jako substancji do wytwarzania energii w gospodarstwach domowych wiąże się z dużo mniejszą emisję tlenków siarki, niż w przypadku spalania innych paliw. Ekogroszek jest przez to uznawany za paliwo ekologiczne.
  • W porównaniu do spalania w kotłach rusztowych zasilanych ręcznie, powoduje obniżenie zawartości tlenku węgla, dioksyn, furanów i pyłów w spalinach oraz węglowodorów aromatycznych.
  • Spalanie ekogroszku generuje również dużo mniejszą ilość popiołu.