Centrale telefoniczne

9 kwietnia 2019

Liderami na rynku centrali telefonicznych są Panasonic, Slican i Platan, które posiadają bardzo duże doświadczenie w produkcji centralek telefonicznych oraz szeroką ofertę modeli tych urządzeń, które zaspokoją potrzebny nawet najbardziej wymagających klientów chcących posiadać taki system w swoim biurze.

Centralki telefoniczne – czy są niezbędne?

Centrala telefoniczna to zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas, w którym następuje wymiana informacji. Centrala telefoniczna pozwala zaoszczędzić czas osób dzwoniących, uprościć działanie instytucji oraz w dużym stopniu zmniejszyć ponoszone koszty. Każda centrala telefoniczna umożliwia przekazywanie na numery wewnętrzne rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnątrz firmy bez żadnych kosztów (w sieci centralki) oraz dyskryminację rozmów wychodzących polegających na zablokowania wyjść na rozmowy miastowe, międzymiastowe i komórkowe. Centrala daje możliwość przyznania każdemu aparatowi telefonicznemu wew. numeru dozwolonego, który pozwala na wykonywanie rozmów zewnętrznych. Posiada również taryfikację połączeń, które są zapisywane w pamięci centrali dzięki czemu istnieje możliwość sprawdzenia takich danych jak numer zewnętrzny i wewnętrzny, przybliżony koszt oraz godzina rozmowy.