Oferujesz usługi B2B? Dowiedz się, kiedy możesz wystawić notę księgową na 40 euro

19 lipca 2022

W tym miejscu uzyskasz więcej informacji o nocie księgowej 40 euro.

Każdy przedsiębiorca na pewnym etapie swojej działalności styka się z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury we wskazanym terminie. Jeszcze dekadę temu stanowiło to znaczny problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie od 2013 r. w przypadku pojawienia się opóźnień we wniesieniu należności prawo polskie dało możliwość wystawiania opieszałym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku również na 100 lub 70 euro.

Kiedy można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, że wierzyciel jest uprawniony do domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej rekompensaty zależy od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należności nie są wyższe niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, jednakże nie przekraczającym 50 000 zł, wierzyciel od 2020 roku może natomiast wystawić notę na kwotę 70 euro, zaś gdy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Co najważniejsze, taką notę można przesłać dłużnikowi niezwłocznie po wystąpieniu opóźnienia spłaty, w dodatku bez konieczności uprzedniego upomnienia o przekroczeniu terminu. Należy jednak uwzględnić czy wysłanie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 (bądź więcej) euro nie zepsuje utrzymywanych nierzadko przez długi okres czasu dobrych układów biznesowych. W końcu zwłoka w przelaniu należności za fakturę może być kwestią chwilowych problemów z wypłacalnością lub zwyczajnego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego celowym zabiegiem. Z tej właśnie przyczyny, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków procedury windykacyjnej.

Bezpłatny generator not księgowych znajdziesz na stronie Flobo

W chwili, kiedy przedsiębiorca po raz pierwszy decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak przepisowo należy określić jej wysokość w złotówkach, skoro obowiązująca ustawa mówi o nocie w walucie euro. Odpowiedź na to pytanie wyszczególniono w przytoczonym wyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w polskim złotym oblicza się na podstawie średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin płatności za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorcom polecamy wypróbowanie bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego darmowo przez Flobo – polskie narzędzie automatyzujące obsługę należności, które wyposażone jest także w innowacyjny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]