Aplikacja Flobo – automatyczna windykacja należności

9 listopada 2022

Tania windykacja - ta niezwykła oferta każdego zadziwi.

Jest dużo różnych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonaną usługę. Problem z nieopłaconymi płatnościami mają zarówno właściciele firm, którzy oferują usługi B2B, jak również przedsiębiorstwa z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Windykacja – działania, mające na celu ściągnięcie zaległości

Przedsiębiorca ma prawo dochodzić niespłaconych należności na drodze windykacji długu. Choć określenie to wielu osobom nie najlepiej się kojarzy, po prawdzie oznacza to postępowanie w trakcie którego wszczyna się wobec dłużnika rozmaite czynności dopuszczone w aktualnych normach prawnych. Czynności te zmierzają do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, czyli systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Kiedy taka forma windykacji będzie nieskuteczna, następną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo obsługuje kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc wysyła taką samą liczbę faktur oraz paragonów, prawdopodobieństwo, iż jakiś procent opłat nie będzie uiszczony w wyznaczonym terminie na ogół rośnie. W organizacji całego procesu powiązanego z księgowaniem wpłat pomoże aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która ma również opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – wiadomości o terminie opłat z aplikacji

Robot Flobo nie tylko sprawdza, czy na konto rozliczeniowe wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w razie wykrycia jej braku we wskazanym terminie, inicjuje ona procedurę upominania o obowiązku opłacenia faktury. Przedsiębiorca wykorzystujący tę aplikację może ustawić indywidualne scenariusze czynności podejmowanych w stosunku do opieszałych klientów, określając między innymi przerwy między wiadomościami z upomnieniem. Notyfikacja o zbliżającym się terminie przelewu za fakturę przesyłana jest z aplikacji również przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w poprzednim kwartale dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu bądź którzy nie opłacili faktury w terminie w zeszłym miesiącu. Jeśli notyfikacje nie przyniosą efektów, kolejnymi etapami automatycznej windykacji prowadzonymi przez robota Flobo jest przesłanie noty księgowej w wysokości 40 euro, a później zgłoszenie informacji o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, gdy wypunktowane wyżej działania okażą się bezskuteczne, Flobo przekaże informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na nadzorowanie przychodzących należności, a po kilku miesiącach przynosi również wyraźną poprawę terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]