Alternatywa dla metody memoriałowej – o metodzie kasowej

3 sierpnia 2023

Poszerz swoją wiedzę o metodzie kasowej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą przeważnie rozliczają się z fiskusem przy użyciu metody memoriałowej, według której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w chwili wystawienia faktury. W takim przypadku urząd skarbowy nie interesuje się czy należność od kontrahenta wpłynęła na konto płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług zachodzi nie prędzej niż po otrzymaniu od kontrahenta płatności.

Metoda kasowa – strategia na zachowanie płynności finansowej firmy

Nie pojawienie się na koncie opłat w terminie to nie rzadkość. Osoby prowadzące działalność gospodarczą co rusz znajdują się w położeniu, gdy są zmuszone wiele razy monitować kontrahenta odnośnie opłaty za dostarczone produkty bądź zrealizowane usługi. Gdy to zdarza się nagminnie, nawet bardzo dobrze działająca firma może stracić płynność finansową, nie wnieść należnych podatków w odpowiednim terminie i ostatecznie narazić się na bardzo wysokie grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, a więc firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczył łącznie z podatkiem dwóch mln euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej odkładając tym samym termin rozliczenia podatku do czasu otrzymania zapłaty od kontrahenta. Z uwagi na przytoczony powyżej limit z metody kasowej może skorzystać stanowcza większość krajowych właścicieli firm, aczkolwiek muszą oni mieć świadomość, iż stosowanie z tej formy rozliczenia działa także w drugą stronę. Gdy więc sami mają problemy z dochowaniem terminów płatności, nie mogą odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą stosownej należności. Deklarację o zamiarze skorzystania z metody kasowej dostarcza się urzędowi skarbowemu za pomocą druku VAT-R. Wymagane jest również przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz odpowiednie oznaczanie wszystkich wystawianych faktur adnotacją “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową wymaga dokładnego monitorowania wpływu należności

Rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową jest często odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Na ogół powodem tego jest kwestia codziennego pilnowania wpływających płatności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga bowiem stałego ich pilnowania, aby nie przekroczyć terminu uiszczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw wysyłających co miesiąc nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to utrudnienie. Natomiast już przy kilkuset dokumentach monitoring przelewów przychodzących na rachunek firmowy może zajmować nawet dwie-trzy godziny dziennie. Dla takich firm rekomendowanym rozwiązaniem, które gwarantuje minimalizację ryzyka błędów przy księgowaniu i zaoszczędzenie czasu, jest zastosowanie aplikacji do automatycznej obsługi należności, jaką jest między innymi Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]