Kancelaria prawna – odszkodowania za błędy lekarskie

11 stycznia 2019

Dział dochodzenia odszkodowań Kancelarii Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. jest wyjątkowo rozbudowany. Główne kategorie spraw z jakimi przyszło się nam dotychczas mierzyć to przede wszystkim odszkodowania za szkodę będącą wynikiem czynów niedozwolonych, takich jak błędy medyczne i pobicie, odszkodowania za wypadki komunikacyjne lub chociażby za zagubiony bagaż czy nieudane wakacje. Przykłady tego typu zdarzeń można nieprzerwanie wymieniać, ale istotne jest to, że zawsze w przypadku zaistnienia szkody jesteśmy gotowi do zapewnienia pomocy prawnej.

Odszkodowania za wypadki komunikacyjne i błędy lekarskie

Na co dzień podejmujemy się dochodzenia odszkodowań w różnego rodzaju sprawach. Posiadamy doświadczenie w odszkodowaniach powstałych w wyniku wypadków zarówno komunikacyjnych, jak i innych, jak np. upadek na śliskiej powierzchni. Często prowadzimy również sprawy wynikłe ze strat powstałych podczas pobytu na wakacjach, spowodowanych m.in. rozbieżnościami w wykupionej ofercie a faktycznym stanem hotelu lub kiedy bezprawnie nie wpuszczono nas na pokład samolotu. Zgłaszają się do nas także osoby pokrzywdzone w związku z błędami medycznymi, takimi jak przepisanie nieodpowiednich leków, leczenie przez stomatologa wbrew zasadom sztuki lekarskiej czy powikłania przy operacji lub porodzie.

Rola kancelarii prawnej w sprawach o odszkodowanie

Podczas prowadzenia postępowań odszkodowawczych zmagamy się z bolesnymi doświadczeniami naszych Klientów, takimi jak wypadek komunikacyjny, w którym bliska im osoba straciła życie, pobicie czy kalectwo spowodowane przez nieudolnego lekarza. Zawsze wiąże się to także z długotrwałą traumą, z jaką przychodzą do nas osoby poszkodowane. Naszą powinnością jest ocena stanu faktycznego, a następnie na jego podstawie kalkulacja jakich kwot może dociekać nasz Klient. Nie ma w tej kwestii sztywnych wytycznych, jednak nasze doświadczenie zawsze pozwala nam udzielenie Klientom informacji, która daje im możliwość zadecydowania co do dalszego rozwoju sprawy.