Jak przebiegają szkolenia ABI

26 stycznia 2019

Administrator bezpieczeństwa informacji sprawuje pieczę nad przechowywaniem informacji o osobach fizycznych – instytucja ta została powołana do istnienia w 1997 roku na mocy regulacji o ochronie danych osobowych. Jaką wiedzę należy posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Komu przyda się certyfikat ABI?

Szkolenia ABI – dla osób fizycznych

Informacje o osobach fizycznych muszą podlegać ochronie, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy każdy ma dostęp do internetu. To zadecydowało, że powołano instytucję administratora bezpieczeństwa informacji, którym może być tylko osoba fizyczna. Przyszły administrator bezpieczeństwa informacji powinien spełniać następujące kryteria: mieć zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać kwalifikacje dotyczące ochrony danych. Ponadto kandydat musi udokumentować, że nie był karany za umyślne przestępstwo. Według ustawy powołanie ABI jest dobrowolne.

Szkolenia ABI – jakie funkcje spełnia administrator?

Funkcja administratora bezpieczeństwa informacji polega na kontrolowaniu stosowania przepisów związanych z ochroną danych osobowych. ABI prowadzi również specjalną listę danych. Na rynku dostępne są specjalistyczne kursy przygotowujące kandydatów na ABI. W trakcie szkolenia słuchacze poznają najważniejsze pojęcia, takie jak przetwarzanie danych osobowych, usuwanie danych osobowych, osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych, uzyskują aktualną wiedzę o regulacjach prawnych związanych z ochroną danych, uczą się przygotowywać wniosek zgłoszenia powołania ABI, a także uczą się jak zabezpieczać dane. Każdy uczestnik kursu dostaje imienny certyfikat ABI potwierdzający posiadane kwalifikacje, jak również dostęp do skryptów edukacyjnych i wzorów dokumentów.